KONIEC PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW REKRUTACYJNYCH

Informujemy, że nie przyjmujemy już Wniosków rekrutacyjnych. W przypadku wolnych miejsc dodatkowa rektrutacja będzie możliwa po 18 czerwca br.

 

Admin

Dodano: 2020-03-21

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 208 NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Data

Etap rekrutacji

od

do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

17 lutego

28 lutego

Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola

02 marca

20 marca

Przyjmowanie przez dyrektora lub wicedyrektora wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

20 kwietnia

 

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

20 kwietnia

 

30 kwietnia

 

Potwierdzenie przez rodziców woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do Przedszkola Specjalnego nr 208.

04 maja

 

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 11 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić
do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkola

18 czerwca

 

Opublikowanie na stronie przedszkola informacji o wolnych miejscach.

18 czerwca

30 czerwca

Przyjęcie i rozpatrzenie przez dyrektora dodatkowych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

30 czerwca

Opublikowanie listy dzieci przyjętych.

Dodano: 2020-03-03

Aktualizacja: 2020-03-12

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora