Ramowy program dnia został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 14.02.2017 r. ( z późn. zm.) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (...)

 

Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój.

Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
Godzina Zajęcia
0700 0800
Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy niekierowane sprzyjające nabywaniu doświadczeń w rozwoju fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym dzieci.
Prowadzenie przez dzieci własnych eksperymentów.
0800 0830 Przywitanie się nauczyciela z dziećmi, rozmowa kierowana - również za pomocą alternatywnych i wspomagających metod komunikacji.
Wspólne ustalanie planu dnia.
0830 0900 I śniadanie
0900 0930 Kształtowanie umiejętności samoobsługowych dzieci.
Rozwijanie zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa.
Indywidulane zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET.
0930 1015 Zajęcia kierowane biorące pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze,potrzebę wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikację oraz chęć zabawy
1015 1030 II śniadanie
1030 1230 Zabawy kierowane i niekierowane na świeżym powietrzu zaspokajające potrzebę ruchu, służące doskonaleniu motoryki, eksploracji otaczającej przyrody. W razie niesprzyjającej pogody zajęcia będą odbywały się w sali do rekreacji ruchowej lub w salach przedszkolnych.
1230 1300 II danie.
1300 1430 Odpoczynek.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikajace z IPET.
1430 1500 Przygotowanie do posiłku. Zupa.
1500 1600 Indywidualne zajęcia rewalidacyjne wynikające z IPET.
1600 1700 Zabawy niekierowane dające dzieciom możliwość aktywizacji i rozwijające ich zainteresowania.
Rozchodzenie się dzieci do domów.

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora