« powrót

 

W naszym przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (...)

W roku szkolnym 2019/2020 realizowane są następujące programy wychowania przedszkolnego:

Oddział I
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział II
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji.System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M. Jagoda 2010
"Poznaję świat wielozmysłowo" - program autorski - oprac. A. Jóźwiak, D. Kowalczyk
Oddział III
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział IV
"Nasze przedszkole" W. Żaby-Żabińskiej, M. Kwaśniewskiej MAC 2017
Oddział V
  • "Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział VI
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Poznaję świat wielozmysłowo" - program autorski - oprac. A. Jóźwiak, D. Kowalczyk
Oddział VII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział VIII
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
"Sztuka małych kroków". Program zintegrowanej edukacji i rehabilitacji. System Nauczania Kierowanego w przedszkolu. M.Jagoda 2010
"Doświadczanie przez gotowanie" - program autorski- oprac. B. Łukasiewicz
Oddział IX
"Trampolina" M. Janiak, K. Witerskiej PWN 2017
Oddział X
"Wokół przedszkola" - M. Kwaśniewskiej, J. Lendzion, W. Żaby - Żabinskiej, Mac Edukacja 2018

DODATKOWO we wszystkich grupach:
Program podnoszenia kompetencji dzieci niepełnosprawnych w zakresie samodzielności i samoobsługi "Zosia Samosia"

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora