« powrót

Certyfikat "Programu Nauczania Początkowego IBM KIdSmart"

W marcu 2015 roku otrzymaliśmy dar od firmy IBM w postaci całego stanowiska komputerowego: obudowa dostosowana do dzieci, komputer, monitor i sprzęt peryferyjny. Dzieci będą korzystały z tego komputera podczas zajęć z Terapii pedagogicznej i Terapii słuchu.

Dodano: 2015-04-28

 

 

Certyfikat "Kubusiowi Przyjaciele natury" IV edycja programu

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark i marki  KUBUŚ. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii. Dzięki akcji dzieci i nauczyciele w przedszkolach otrzymują ciekawe materiały edukacyjne o tematyce przyrody i ekologii. Na ich podstawie realizują wiele działań, by zadbać o otaczające nas środowisko: segregują śmieci, prowadzą patrole ekologiczne, organizują specjalne dni, poświęcone przyrodzie. IV edycja programu realizowana jest od października 2011 roku do czerwca 2012 roku w przedszkolach na terenie całej Polski. Wszystkie przedszkola, które zgłaszają się do programu, otrzymują materiały dydaktyczne oraz upominki edukacyjne, a także Certyfikat, potwierdzający uczestnictwo w programie. Program jest przygotowany tak, by wpisywać się w działania przedszkoli.

Więcej na stronie: www.przyjacielenatury.pl

 

 

Certyfikat ambasadora kampanii "Dzieciństwo bez przemocy"

certyfikat

"Bite dzieci widzą świat inaczej".
Nasze przedszkole bierze udział w kampanii organizowanej przez Fundację „Dzieci Niczyje” dotyczącej wychowywania dzieci bez używania przemocy. Celem tych działań jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych wobec najmłodszych oraz promowanie pozytywnych metod wychowawczych.

Nasza placówka została ambasadorem tej kampanii i otrzymała stosowny certyfikat. Ponadto  powołano u nas RZECZNIKA PRAW DZIECKA. Funkcję tę pełni nauczycielka grupy V – mgr Beata Łukasiewicz.  Do rzecznika praw dziecka można zwracać się w każdej sytuacji: kiedy potrzebują Państwo pomocy, wsparcia lub kiedy chcą Państwo zareagować  na niepokojące zachowania osób dorosłych wobec dzieci na terenie naszego przedszkola.

Więcej informacji oraz pełna lista ambasadorów kampanii na stronie www.dzieciństwobezprzemocy.pl

 

 

 

 

Zły dotyk

certyfikat_zlydotyk

Wykorzystywanie seksualne dzieci to aktywność seksualna z udziałem dziecka (do 15 roku życia), podjęta przez dorosłego, nastolatka lub dziecko. Sprawca ma przewagę wiekową, fizyczną lub intelektualną nad swoją ofiarą.
Wykorzystywanie seksualne ma miejsce wtedy, gdy następuje bezpośredni kontakt fizyczny o charakterze seksualnym (dotykanie dziecka lub nakłanianie go do dotyku dorosłego, bądź do masturbacji), ale także, kiedy nie ma takiego kontaktu (np. obnażanie, pokazywanie pornografii, prowadzenie z dzieckiem rozmów o tematyce erotycznej wykraczających poza edukację seksualną). Nasze przedszkole zostało Ambasadorem Ogólnopolskiej kampanii na rzecz ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.
Organizatorem kampanii jest Fundacja Dzieci Niczyje oraz Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji na www.zlydotyk.pl

 

Kopiowanie, powielanie, ściąganie za zgodą administratora